Räddningsarbete är farligt och kräver specialutrustning såväl som specialutbildning.


VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vårt mål är att samordna alla länkar till en fungerande kedja där vi kompletterar länkar som saknas. 


Räddningsarbete är farligt och kräver specialutrustning såväl som specialutbildning. Det är uppdragsgivarens ansvar att utbilda och bibehålla kompetens och säkra upp att händelsen inte eskalerar utan kontrolleras.

KONSULT

RÄDDNING

UAS/ROV

SPECIALUPPDRAG